Lutelandet i Fjaler

Lossing av rotorblad og tårn til ni vindturbinar som skal monterast på Lutelandet. For å køyra på BK 10 B veg måtte kranbommen demonterast før køyring til anlegget og så blir montert på igjen. Dette var første gong me fekk prøvd ut denne funksjonaliteten og det fungerte bra – 2021

Voss Gondol/Scandic Voss

Løfteoppdrag for Backe Entreprenør under bygging av Voss gondol og Scandic Voss – 2018/2019.

Voss Gymnas

Montering av betongelement til skulebygg – 2016

Palmafossen kraftstasjon på Voss

Lossing av en 36 tonn tung turbin. Turbinen kom sjøvegen til Bruravik ferjekai og vart transportert vidare langs veg for montering av oss på Palmafossen kraftstasjon – 2020

Kaupanger

Montering av kompaktre elementer – bustadbygg – 2020