Lutelandet i Fjaler

Lossing av rotorblad og tårn til ni vindturbinar som skal monterast på Lutelandet. For å køyra på BK 10 B veg måtte kranbommen demonterast før køyring til anlegget og så blir montert på igjen. Dette var første gong me fekk prøvd ut denne funksjonaliteten og det fungerte bra – 2021

bilde 1